belloposto.pl

Blog ogólnotematyczny

jak napisać charakterystykę postaci
Lifestyle Porady

Jak napisać charakterystykę postaci?

Na lekcjach języka polskiego uczniowie uczą się jak napisać na przykład rozprawkę i charakterystykę. Jest to bardzo ważna umiejętność, aby zdać szkolne egzaminy. Umiejętność argumentowania jak przy rozprawce przydaje się także w codziennym życiu.

Jak napisać wypracowanie?

Jak napisać charakterystykę postaci, to bardzo ważne pytanie. Egzaminator dokładnie sprawdzi, czy wszystkie niezbędne kroki zostały wykonane. Charakterystyka na pewno musi zawierać przedstawienie postaci. Jest to kilka zdań wprowadzających. Należy krótko opisać, kim jest dana postać, skąd się wzięła. Czy jest to bohater literacki czy też filmowy, a może postać, która rzeczywiście istnieje na świecie? Kolejnym etapem jest przedstawienie cech zewnętrznych danej postaci. Chodzi tutaj oczywiście o wygląd. Można opisać twarz i ciało, włosy, sylwetkę. Można wskazać czy ktoś jest bardziej szczupły czy gruby, jaki ma sposób poruszania się. Kolejnym etapem jest opisanie wewnętrznych cech postaci to znaczy opisanie jej charakteru. Można oczywiście ocenić niektóre cechy negatywnie bądź pozytywnie. Jednak na ocenę przyjdzie jeszcze czas. Tutaj bardziej cenne jest podanie suchych faktów. Oprócz określenia cech charakteru ważne jest podanie przykładów, jak te cechy objawiają się w codziennym życiu bohatera. Wszystko należy poprzeć przykładem, argumentować swoje tezy. Na końcu przychodzi czas na ocenę danej postaci. Tutaj można wskazać jej wady i zalety. Czy ta postać jest godna naśladowania, czy wręcz przeciwnie, należy zrobić wszystko, co tylko można, aby nie powtórzyć jej błędów?

Rola nauczyciela

Trzeba pamiętać o tym, że charakterystyka postaci to nie tylko charakterystyka człowieka. Można także opisywać różnych bohaterów literackich, twory wyobraźni autorów, zwierzęta, postacie fikcyjne. Takie wypracowania są nawet ciekawsze, bo bardziej abstrakcyjne. Niektórzy uczniowie mają większe zdolności z zakresu języka polskiego i posługiwania się różnymi formami literackimi. Inni uczniowie niestety nie mają takich umiejętności, ale za to są dobrzy w innych dziedzinach. Trzeba zadbać o to, aby nauczyciel dobrze odkrył talenty ucznia i potrafił odpowiednio go pokierować. Oczywiście nauczyciel, oceniając wypracowanie musi kierować się z góry przyjętymi zasadami. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby pochwalić ucznia na przykład za kreatywność, nawet gdy w wypracowaniu pojawiają się błędy ortograficzne. Na pewno umiejętność posługiwania się językiem polskim bardzo przydaje się w dorosłym życiu i warto się tego uczyć w szkole.